بایگانی برچسب: انتقال شارژ همراه اول به همراه اول دیگر

انتقال شارژ همراه اول

برای انتقال شارژ همراه اول از یک سیم کارت به سیم کارت دیگر به شکل زیر باید عمل کنیم

*شماره اعتباری مورد نظر9891*مبلغ اعتبار (به ریال)*رمز انتقال*132#

برای انتقال اعتبار همراه اول از یک سیم کارت به سیم دیگر باید رمز انتقال داشته باشید ، برای این کار یک پیامک بدون متن به شماره 8910 بفرستید و رمز خود را دریافت کنید

 نکات قابل توجه :

کارمز شارژ همراه اول برای هر بار انتقال شارژ 40 تومان می باشذ

در هر 24 ساعت فقط 5 بار می توانید شارژ انتقال دهید

حداکثر مبلیغ انتقال در هر 24 ساعت تنها 10.000 تومان می باشد

در هر ماه حداکثر 30 بار می توانید شارژ انتقال دهید

حداکثر مبلغ انتقال در هر ماه 50.000 تومان می باشد